ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സ്വകാര്യ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ - സംസ്ഥാനത്തെ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
സംസ്ഥാന N .S .S ഓഫിസിലെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് തസ്തികയിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
   
JOINT MEETING WITH REGISTRARS, CONTROLLER OF EXAMINATIONS, FINANCE OFFICERS......@ 10.30 A M ON 17. 10. 2018
   

പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകള്‍ പി എസ്.സിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ വകുപ്പു മേധാവികള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പ് പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു

   
Annual Plan 2019-20 - Head of Department Level  Discussion on 11.10.2018
   
  09.10.2018 ലെ ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിലുള്ള യോഗത്തിന്റെ വേദി മാറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത/എയ്ഡഡ്/ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍, ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ കോളേജുകള്‍, പോളിടെക്നിക് കോളേ‍ജുകള്‍ എംബി എ., എം.സി.എ കോളേജുകള്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
NOMINATIONS FOR THE UNESCO/JAPAN YOUNG RESEARCHERS' FELLOWSHIP PROGRAMME (UNESCO/ KEIZO OBUCHI RESEARCH FELLOWSHIPS PROGRAMME) CYCLE 2018, JAPAN FUNDS-IN TRUST PROJECT
   
MEETING OF THE REGISTRARS POSTPONED
 
സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നടത്തിയ ധന സമാഹരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 17.09.2018 5 P.M നു മുന്‍പേ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 
 
MEETING OF VICE CHANCELLORS OF UNIVERSITIES  OF KERALA @ 11 A.M. ON 27.09.2018
 
MEETING OF THE REGISTRARS OF ALL UNIVERSITIES AT 6 P.M. ON 18.09.2018
 
പ്രളയത്തെത്തുടര്‍ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അധ്യായന ദിവസങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്  പരിഹിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍   സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധന സമാഹരണം 11.09.2018 നു നടത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 
 
കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
 
എം.ജി സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധന സമാഹരണം 11.09.2018 നു നടത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
 

2018 സെപ്തംബര്‍ 10, 11 തീയതികളില്‍ കൂടുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം, 2018 സെപ്തംബര്‍ 17,18 തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു.

 
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം 2018 സെപ്തംബര്‍ 10, 11 തീയതികളില്‍ ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറില്‍ വച്ച് കൂടുന്നതാണ്
 
പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ / എയ്‌ഡഡ്‌ /സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളുടെയും / ജീവനക്കാരുടെയും / ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്‌സിന്റെയും സേവനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
 

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തോടുബന്ധിച്ചു ഉദ്യഗസ്ഥരെ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു

 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വകുപ്പ് തലവന്മാരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവരവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
കേരളം ഇപ്പോള്‍ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയം മുലം വെള്ളം കയറി നശിച്ച വീടുകള്‍ , സ്ഥാപനങ്ങള്‍ , പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി നല്‍കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തര നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ വര്‍ഷം ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കുവാനും, ഓണാഘോഷത്തി നായി സമാഹരിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി നല്‍കുന്നതും സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

 
പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ / സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർവ്വകലാശാലകൾ സൗജന്യമായി 2018 സെപ്‌തംബർ 30 നകം മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ / സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 
 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ വര്‍ഷം ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കുവാനും, ഓണാഘോഷത്തിനായി സമാഹരിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി നല്‍കുന്നതും സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 13.08.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിന്‍സിപ്പ്ല‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍

 

എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
 

Filling up of the post of Library & Information Assistant in National Test House on deputation basis

 
ഉന്നത വിദ്യ ഭ്യാസ വകുപ്പ് - ഔദ്യോഗിക ഭാഷ വകുപ്പ് - ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഉന്നത തല സമിതി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ, നടപടി കുറിപ്പുകൾ, നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ, പരിപത്രങ്ങൾ / പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - വെബ്സൈറ്റു വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയുക്തമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
 
സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി 21/07/2018 വൈകുന്നരം 5 മണി വരെ
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 22.06.2018 
 
POLYTECHNIC COLLEGE ADMISSION 2018-2019
 
ADMISSIONS - KANNUR UNIVERSITY
 
ADMISSIONS - CALICUT UNIVERSITY
 
ADMISSIONS- M.G UNIVERSITY
 
ADMISSIONS - UNIVERSITY OF KERALA
 
B-Tech Lateral Entry, B-Tech Evening Course & M.Tech admission 2018-2019
 

Kerala Engineering Architecture Medical Admission-2018

 
MEETING ON DDO/PFMS REG  @ 10 A..M.  ON  21.06.2018  
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 05.06.2018
 

സര്‍വകലാശാലകളുടെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ കര്‍മപദ്ധതി വേണം

 
PROSPECTUS FOR ADMISSION TO M.Tech DEGREE COURSES FOR THE YEAR 2018-19
 
ഐ എച് ആർ ഡി കോളേജുകളിലേക്കുള്ള വിവിധ കോഴ്സ്കൾക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു ( 2018-2019 )
 
MEETING ON DDO/PFMS REG  @ 10 A..M.  ON  21.06.2018
 
2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 22.06.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ 
 
സ്റ്റേറ്റ്    സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിക്ക് പുതിയ  ഹെറിറ്റേജ്  മോഡൽ  റഫറൻസ് ബ്ലോക്ക്  ഉദ്ഘാടനവും    കാഴ്ച ശേഷി   ഇല്ലാത്തവർക്കു  വേണ്ടി  'ബ്രെയിലി  ലൈബ്രറി'   വിഭാഗവും  ആരംഭിക്കുന്നു
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2018 ജൂണ്‍ 19 മുതല്‍ ജൂലൈ 7 വരെ വായന പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നി്ര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  
 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സർക്കാർ ലോ കോളേജുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ എന്നിവരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച കരട്  നിർദേശം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
 

Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 15.05.2018
 

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 31.05.2018, 05.06.2018 തീയതികളില്‍ രാവിലെ 10.30 നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.

 
Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 23.05.2018
 

NEWS ABOUT SASTHRAYAN CUSAT
 
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാസമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ / ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 23.05 .2018 നു ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബഹു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു

 
  Admission to BEd and MEd course for the academic year 2018-20 in the Government /Aided /Self Financing Training Colleges / University Colleges of Teacher Education /UniverSitY Centres in the State - Orders issued.
 
 

Budget Estimates 2018-19 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2018-19 - Proposals – Called for – Instructions issued.

 

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ വർക്കിംഗ്‌  ഗ്രൂപ്പ്‌ യോഗം 29 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ

 
Pvt Aided Colleges - Fixation of workload - teaching staff in aided colleges - uniform norms fixed - orders issued
 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പ് - സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപറേഷൻ മിത്ര 181 വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ - സംബന്ധിച്ച്
 
എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
 
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗം 15 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ
 
Budget Estimates 2018-19 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2018-19 - Proposals – Called for – Instructions issued.
 
  Higher Education Department-Kairali Research Awards - Guidelines - approved - orders issued
 
  ബഹു: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ  പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ട റിയുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ കേരള സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനു വേണ്ടി പ്രസിഡണ്ട് ഡോ.ബിജു രമേശും സെക്രട്ടറി ശ്രീ മധുവും,  സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജോ.സെക്രട്ടറിയും ചേർന്നാണ്  കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്
 
  എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
 
  Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 30.04.2018 
 
  Higher Education Department - Minutes of the working  group meeting held on 25.04.2018 & 26.04.2018